Stopka redakcyjna

Strona publikująca w rozumieniu § 5 niemieckiej ustawy telemedialnej TMG

P. R. Havener GmbH
Torschlag 1
66740 Saarlouis

Email: infohavener.de
Tel.: +49 (0) 6831 / 85 239
Fax: +49 (0) 6831 / 86 526

Rejestr handlowy

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy Saarbrücken

Numer w rejestrze: HRB 26583

Dyrektorzy:

René Havener, Ronny Havener, Sandra Havener

Numer identyfikacyjny płatnika podatku VAT (USt.) zgodnie z § 27 a niemieckiej Ustawy o podatku VAT (UStG):

DE813216455

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla przedsiębiorstw:

Württembergische Versicherung AG
Gutenbergstraße 30, 70176 Stuttgart, Niemcy
Geograficzny zakres obowiązywania: Europa

Odpowiedzialny za zawartość treściową zgodnie z § 55 ust. 2 niemieckiej umowy państwowej o radiofonii i telemediach (RStV):

Sandra Havener
(adres jak wyżej)

Informacje dotyczące rozstrzygania sporów w trybie online:

Komisja Europejska stawia do dyspozycji konsumentów platformę służącą rozwiązywaniu sporów w trybie online.
Platforma ta jest dostępna pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Użytkownicy produktów mogą skorzystać z tej platformy w celu rozwiązania sporów powstałych w związku z umowami zawartymi online.

Wskazówka w związku z § 36 niemieckiej ustawy o alternatywnych sposobach rozstrzygania sporów (VSBG):

Nie bierzemy udziału w procedurach obejmujących alternatywne sposoby rozstrzygania sporów w rozumieniu § 36 VSBG. Skorzystanie z mediacji alternatywnej komórki rozjemczej nie jest koniecznym warunkiem wniesienia pozwu do właściwego sądu powszechnego.

Prawo autorskie i autorstwo zdjęć:

Zawartość treściowa portalu www.kirchenbankpolster.de jest - o ile nie podano inaczej -  chroniona prawem autorskim.
Wykorzystane fotografie są ewentualnie oznakowane informacją o ich pochodzeniu lub zestawione w wykazie poniżej,
o ile nie zostały sporządzone we własnym zakresie.
Wykorzystanie fotografii przez strony trzecie jest możliwe wyłącznie w ramach odpowiedniej licencji właściciela praw autorskich.

Adnotacja o prawie autorskim:

Numer zdjęcia: i8i-ga4:
Adnotacja o prawie autorskim: tagstiles - Sven Grüne/Shotshop.com (zdjęcie Kościoła Marii Panny w Dreźnie)

Numer zdjęcia: ly2-fs5:
Adnotacja o prawie autorskim: Hans-Ulrich Ansebach/Shotshop.com (zdjęcie bazyliki w Ottobeuren)

Numer zdjęcia: 47583425:
Adnotacja o prawie autorskim: scanrail/Shotshop.com (zdjęcie katedry w Schwerinie)

Marion Vogel/SOS-Kinderdorf e.V. (zdjęcie motywu SOS Kinderdorf)

Niniejsza stopka redakcyjna została opracowana przez:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de