Z potrzeby serca


Każde dziecko potrzebuje domu. Dlatego wspieramy inicjatywę SOS Wioski Dziecięce. Fundacja

SOS Kinderdorf e.V. daje dzieciom i młodocianym dom, w którym czują się potrzebne i bezpieczne. Stowarzyszenie niesie pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom - każdego dnia. Tu dzieci nabierają zaufania, znajdują oparcie i pomoc ułatwiające dobry start w nowe życie! Takie inicjatywy zasługują na naszą pomoc!

Dzieci są naszą przyszłością i jest dla nas ważne, aby jak najwięcej dzieci mogło dorastać w solidnym domu i doświadczać ważnych rzeczy, takich jak bezpieczeństwo, zaufanie i edukacja. Dlatego od lat wspieramy SOS Wioski Dziecięce!