Kalkulator energii

Niniejszy kalkulator energii umożliwia obliczenie we własnym zakresie kosztów energii ogrzewania.

Należy wprowadzić liczbę miejsc siedzących wymagających ogrzania i kliknąć przycisk ‘oblicz’. Wynik wskazuje jakich kosztów energii w skali godziny należy oczekiwać w przypadku użytkowania ogrzewanych poduszek na ławki Thermoplush. Wartość zostaje obliczona przy uwzględnieniu ceny 0,32 € za KWh energii i wprowadzonej liczby miejsc siedzących (1 miejsce siedzące stanowi odpowiednik 50 cm).

Koszty ogrzewania przy zastosowaniu ogrzewanych poduszek na ławki Thermoplush są zdumiewająco korzystne!